درباره ما

*خرید با کیفیت و قیمت مناسب *

صاحب امتیاز این سایت مهدیه محمدی بیش از 5 سال سابقه فروش اینترنتی را دارا میباشد.
در این سایت تنها اجناس با کیفیت و قیمت مناسب ارائه میشود.
ما باعث صرفه جویی در هزینه ها و از آن مهمتر در زمان شما میشویم
هدف این سایت فروش پوشاک با کیفیت با کمترین سود میباشد.
و با تولیدی ها و فروشگاههای مختلفی در سطح کشور و خارج از کشور همکاری دارد.