توضیحات

جنس پیراهن کتان نخ شلوار لی کشی (چهار تیکه شامل پیراهن و شلوار تاپ و کمربند)

به علت متفاوت بودن قواره تولیدی ها سانت محصول حتما چک شود

مناسب ۵ تا ۱۲ سال

سایز۶۵ سایز۷۰ سایز۷۵
قدپیراهن ۴۴ ۴۵ ۴۷
پهنا ۳۱ ۳۲ ۳۳
آستین ۳۸ ۴۰ ۴۲
قدشلوار ۶۲ ۶۶ ۷۲
دورکمر ۵۶ ۵۸ ۵۹

 

سایز۸۰ سایز۸۵ سایز۹۰
قدپیراهن ۵۲ ۵۲ ۵۶
پهنا ۳۵ ۳۶ ۳۷
آستین ۴۴ ۴۷ ۴۸
قدشلوار ۷۴ ۷۹ ۸۵
دورکمر ۶۰ ۶۴ ۶۶

 

سایز۹۵ سایز۱۰۰
قدپیراهن ۵۹ ۶۱
پهنا ۳۸ ۳۹
آستین ۵۲ ۵۳
قدشلوار ۹۱ ۹۴
دورکمر ۶۸ ۷۰

 

اندازه گیری:

لباس کودک رو پهن کنید قد آستین از سرشانه تا مچ دست و قد لباس از کنار یقه تا پایین
پهنای لباس از زیر یک بغل تا بغل دیگه از روی لباس را اندازه بزنید برای اندازه گیری قد شلوار هم شلوار را پهن کنید و اندازه بزنید.
برای اندازه گیری سایز مناسب پیراهن یا سارافون لطفاً پیراهنی که کودک تان استفاده می‌کند
را پهن کنید .قد از سر شانه تا پایین پیراهن که تقریباً زانوی کودک می‌شود را متر کنید.
پهنای لباس از یک بغل تا بغل دیگر می باشد و قد آستین از سرشانه تا مچ دست می باشد.
یک تا دو سانت خطای اندازه گیری در نظر گرفته شود14