توضیحات

فاصله بین دو دسته ۱۲ سانتی متر

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…