توضیحات

جنس نخ پنبه

به علت متفاوت بودن قواره تولیدی ها سانت محصول حتما چک شود

حدودا مناسب ۶ماه تا ۲ سال

قد توسط دکمه تنظیم تا ۳ سانتی متر کوتاهتر می شود

 

سایز ۱ سایز ۲ سایز ۳
قدبلوز ۲۹ ۳۲ ۳۳
پهنا ۲۰ ۲۲ ۲۴
آستین ۱۹ ۲۲ ۲۴
قدکل ۴۹ ۵۱ ۵۴
قدتافاق ۳۶ ۳۷ ۳۸

 

اندازه گیری:

لباس کودک رو پهن کنید قد آستین از سرشانه تا مچ دست و قد لباس از کنار یقه تا پایین
پهنای لباس از زیر یک بغل تا بغل دیگه از روی لباس را اندازه بزنید برای اندازه گیری قد شلوار هم شلوار را پهن کنید و اندازه بزنید.
برای اندازه گیری سایز مناسب پیراهن یا سارافون لطفاً پیراهنی که کودک تان استفاده می‌کند
را پهن کنید .قد از سر شانه تا پایین پیراهن که تقریباً زانوی کودک می‌شود را متر کنید.
پهنای لباس از یک بغل تا بغل دیگر می باشد و قد آستین از سرشانه تا مچ دست می باشد.
یک تا دو سانت خطای اندازه گیری در نظر گرفته شود

همچنین ممکن است دوست داشته باشید…